Algemene Voorwaarden

Partij A: Fun Village B.V.  – HARDERSPLAZA
Partij B: Opdrachtgever, onderaannemers, gasten

–    Uniforme Voorwaarden Horeca worden door partij A gehanteerd.
–    Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen ingebracht door partij B. Partij B dient zelf een (evenementen-) verzekering af te sluiten.
–    Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van partij B.
–    Bij beschadigingen aan gebouwen en goederen van partij A veroorzaakt door partij B, wordt partij B daarvoor aansprakelijk gesteld.
–    Partij B dient bij calamiteiten altijd de opdrachten van partij A of beveiliging op te volgen.
–    Partij A kan te allen tijde personen (eventueel aangetrokken door partij B) weigeren op het terrein van Hardersplaza.

Annulering Locatie
Indien partij B het evenement annuleert, wordt de volledige locatiehuur altijd in rekening gebracht.

Annulering Catering, Techniek, Inrichting, Facilitaire zaken
Tot 3 maanden voor 1e opbouwdag kosteloos.
Tot 2 maanden voor 1e opbouwdag, wordt 25% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 1 maand voor 1e opbouwdag, wordt 40% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 14 dagen voor 1e opbouwdag, wordt 60% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 7 dagen voor 1e opbouwdag, wordt 80% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Vanaf 7 dagen voor de 1e opbouwdag, wordt 100% van de offerteprijs in rekening gebracht.

Wijziging gastenaantal
U kunt uiterlijk tot 1 week van tevoren kosteloos het definitieve aantal gasten wijzigen, mits dit niet meer dan 15% afwijkt van het opgegeven aantal.

Betaling
3 weken voor aanvang van het evenement is 70% van offerteprijs overgemaakt op de rekening van Fun Village B.V.
Fun Village B.V. stuurt u een voorschotnota. Het overige bedrag is 14 dagen na de verstuurdatum van de factuur overgemaakt op rekening van Fun Village B.V..

B.T.W.
Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.

Bereikbaarheid salesmedewerkers
De salesmedewerkers zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden wordt e-mail niet gelezen en de telefoon niet beantwoord.

Stroomvoorziening
De specificaties voor de stroomvoorziening voor de gereserveerde ruimtes zijn weergegeven in het kostenoverzicht van het onderdeel techniek. U kunt de specificaties voor overige ruimtes opvragen bij de salesmedewerkers.

Catering
Fun Village B.V. / Hardersplaza verzorgt zelf catering binnen al haar locaties Het inbrengen van eigen catering/cateraars is niet toegestaan. Externe catering is niet toegestaan binnen Hardersplaza, ook niet op beurzen.

Vuur
–    Gebruik van vuur(werk) en gasflessen is in alle locaties niet toegestaan
–    Meld het gebruik van rookmachines vooraf aan de partymanager.

Brandvoorschriften
Eigen ingebrachte brandbare materialen moeten zijn voorzien van een certificaat van brand-voortplantingsklasse 1 of 2 (vanuit fabriek geïmpregneerd) of een impregneercertificaat niet ouder dan 4 dagen (geïmpregneerd door een gecertificeerd bedrijf, ook mogelijk via Fun Village B.V. / Hardersplaza). De brandweer kan tijdens de bijeenkomst controleren en afkeuren. Indien tijdens uw evenement auto’s in de locatie worden geplaatst, dan mag maximaal 5 liter brandstof in de tank aanwezig zijn en dienen de accupolen ontkoppeld te zijn.

Goedkeuring brandweer
Indien uw bijeenkomst één of meer van onderstaande aspecten in zich heeft, dient de brandweer uw evenement goed te keuren door middel van een tekening die gestempeld en getekend moet worden.

De tekening dient uiterlijk 14 dagen voor de 1e opbouwdag bij Fun Village B.V. binnen te zijn,
in de daaropvolgende week zorgt Fun Village B.V. voor een goedkeuring ofwel verplichte aanpassingen.

De goedgekeurde tekening is altijd van toepassing bij bijeenkomsten met:
–    bijeenkomst op de Kartbaan
–    tribunebouw, (sluis) tenten, stands
–    een gastenaantal hoger dan 2000 pers
–    podia op minder dan 5 meter van nooddeuren

Schoonmaak
De kosten van basisschoonmaak zijn inbegrepen in de locatiehuur. Echter na het gebruik van confettiproducten wordt € 350,- aan schoonmaakkosten in rekening gebracht wegens extra schoonmaakwerkzaamheden. Graag Fun Village B.V. voortijdig op de hoogte brengen.

Schade
Indien er door partij B schade wordt veroorzaakt aan materialen of gebouwen van partij A worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De herstelwerkzaamheden bedragen €50,00 per uur, materiaalkosten worden vermeerderd met een opslag van 25%.

Bevestigen van materialen binnen de locatie
–    De locatie dient met respect behandeld te worden, m.a.w. niet boren, timmeren, geen plakbandresten etc.
–    Het is alleen toegestaan materialen te bevestigen op de vaste “plakplaatsen”. De partymanager kan u daarover informeren.
–    Indien versieringen worden opgehangen, moeten deze zijn voorzien van een certificaat voor brandwerendheid, tevens moeten de versieringen worden opgehangen aan ijzerdraad.

Laden en lossen
–    Opbouw is mogelijk vanaf 08.00 uur, indien u vroeger begint wordt € 100,- per uur doorberekend.
–    Gelieve uw voertuig zo neer zetten dat te allen tijde een vrachtwagen door de loods kan rijden.
–    Dubbel parkeren of in het midden van de loods parkeren is niet toegestaan.
–    Na het laden en lossen, voertuig direct op het grote parkeerterrein voor Hardersplaza parkeren.

Alcohol
Gebruik van alcohol door op- en afbouw of uitvoerend personeel of technici is niet toegestaan.

Productiebespreking
Fun Village B.V. / Hardersplaza kan, indien zij dit nodig acht, een productiebespreking 1 à 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst verplicht stellen.

Bijzonderheden bijeenkomst
Indien er bijzonderheden zijn tijdens uw bijeenkomst, wordt Fun Village B.V. / Hardersplaza hier graag uiterlijk een week van te voren van op de hoogte gesteld. Denk hier bijvoorbeeld aan dieetwensen en de aanwezigheid van mindervaliden

Prijswijzigingen
Prijswijzigingen onder voorbehoud.